Wyszukaj:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane
•  Status prawny
•  Sprawozdania finasowe
  Zakres działania
•  Cele i zadania biblioteki
•  Regulamin korzystania ze zbiorów M-GBP w Skępem
•  Współpraca z innymi podmiotami
  Obsługa interesantów
•  Załatwianie spraw
•  Ogłoszenia
•  Dokumenty
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
Pomoc
Statystyki

28714
od 17 czerwca 2009
Zakres działania » Cele i zadania biblioteki Wersja do druku

Cele i zadania biblioteki

§ 5. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych

społeczeństwa gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 6. 1. Do zadań Biblioteki należy prowadzenie działalności bibliotecznej, bibliograficznej,

informacyjnej, wystawienniczej i usługowej, a w szczególności:

a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,

służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze

szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

b) udostępnianie zbiorów bibliotecznych w siedzibie Biblioteki, wypożyczanie do domu oraz

prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

c) prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej, popularyzacja książki i

czytelnictwa oraz nowych technologii informacyjnych - internetu,

d) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami oświatowo-wychowawczymi,

instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami i towarzystwami w zaspokajaniu i

rozwijaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.


Informację wytworzył: Jerzy Kowalski, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Jerzy Kowalski, Data wprowadzenia: 2009-09-09 08:53:33, Zatwierdził do publikacji: Jerzy Kowalski, Data publikacji 2009-09-09 09:02:31, Ostatnia zmiana: 2009-09-09 09:02:47, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 812