Wyszukaj:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane
•  Status prawny
•  Sprawozdania finasowe
  Zakres działania
•  Cele i zadania biblioteki
•  Regulamin korzystania ze zbiorów M-GBP w Skępem
•  Współpraca z innymi podmiotami
  Obsługa interesantów
•  Załatwianie spraw
•  Ogłoszenia
•  Dokumenty
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
Pomoc
Statystyki

28711
od 17 czerwca 2009
Obsługa interesantów » Ogłoszenia Wersja do druku

Zarządzenie nr 10/2015 Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia czasu pracy dla poszczególnych stanowisk pracy w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem oraz godzin otwarcia i zam

Zarządzenie nr 10/2015

Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem

 z dnia 21 lipca  2015 r.

 

w sprawie ustalenia czasu pracy dla poszczególnych stanowisk pracy w Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej w Skępem oraz godzin otwarcia i zamknięcia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem

 

Na podstawie art. 104-1041 Kodeksu pracy oraz § 9 ust 3 Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem nadanego Uchwałą nr IX/55/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 lipca 2007 r. oraz § 8 ust 3  Regulaminu pracy pracowników Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem nadanego Zarządzeniem nr 2 /2008 Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem z dnia 2 stycznia 2008 roku

zarządzam, co następuje:

§ 1 Ustalam indywidualny czas pracy dla poszczególnych stanowisk pracy:

Dyrektor, starszy bibliotekarz

poniedziałek 7.30 - 15.30

wtorek 7.30-17.00

środa 7.30 -15.30

czwartek - czas pracy 8 godzin pracy w ramach pełnionego dyżuru w godzinach 7.30 - 16.30 naprzemiennie co drugi tydzień przez dyrektora i starszego bibliotekarza czas pracy 7.30 - 15.30  oraz  8.30-16.30

piątek  7.30 - 14.00

 

Główny księgowy

 

poniedziałek 11.30 - 15.30

wtorek 13.00-17.00

środa 11.30 -15.30

czwartek 11.30 -15.30

piątek  10.00 - 14.00

 

§ 2 Ustalam harmonogram godzin otwarcia i zamknięcia dla czytelników Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem:

Poniedziałek  7.30 - 15.30

Wtorek  7.30 -17.00

Środa  7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 16.30

Piątek 7.30 - 14.00

 

§ 3 Z uwagi na dwuosobową obsadę pracowników obsługujących czytelników
w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem oraz konieczność wykorzystania urlopów, a także realizację spraw bieżących i ewentualne zaistniałe sytuacje losowe godziny wymienione w § 1 i § mogą ulegać zmianie.

§ 4  O każdorazowej zaistniałej zmianie godzin otwarcia i zamknięcia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem wynikającej z przyczyn wymienionych w § 3 należy każdorazowo poinformować czytelników poprzez wywieszenie informacji na drzwiach biblioteki, w miejscu widocznym dla czytelnika

§ 5 Traci moc  Zarządzenie 7/2015  Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie godzin otwarcia i zamknięcia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem

§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 sierpnia 2015 r. tj. po upływie 14 dni od podania do wiadomości pracownikom Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń i opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem

 

 

                                                                                                                                        Dyrektor

                                                                                                                       Miejsko-Gminnej Biblioteki
                                                                                                                             Publicznej w Skępem   

 

                                                                                                                                 mgr Jerzy Kowalski    

Załączone dokumenty
  Zarządzenie nr 10 ws godzin (48.9kB) pobierz    

Informację wytworzył: Urszula Małkiewicz, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Małkiewicz, Data wprowadzenia: 2015-07-21 13:28:28, Zatwierdził do publikacji: Urszula Małkiewicz, Data publikacji 2015-07-21 13:30:37, Ostatnia zmiana: 2015-07-21 13:30:48, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 946